hyttelaget

Velkommen til hyttelaget.no, Bildøy Hyttelag.

Bildøy hyttelag består av mer enn 60 hytter. Bildøy er en øy mellom Sotra og Litlesotra som ligger i Fjell kommune, vest for Bergen.

Årsmøte for Hyttelaget blir holdt mandag 9.april kl. 1800, i Fiskeridirektoratets lokaler. Innkalling

Desember bilder 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsel om oppmåling 25 oktober

Hytteeiere som grenser ut mot utmarken har fått brev om oppmåling. Viktig at dere følger opp dette. Her er kopi av brevet Varsel om oppmåling

 

 

Bildøy Hyttelags parkeringsplass

Parkeringsplassen har bom med lås. Bommen skal være låst hele døgnet.                       Alle hyttelagets medlemmer skal ha nøkkel til bommen.                             Kontaktperson for parkeringsplass og nøkler, er Tor K Walle, tlf. 951 71 850.

 

REGLAR FOR OPEN BRENNING I FJELL

Det er klare reglar for open brenning i Fjell. I tettstader og bustadfelt er det totalforbod mot open brenning. På heimesida til Fjell kommune finn du kart som viser kvar det er forbode mot open brenning.

https://www.fjell.kommune.no/plan-bygg-og-eigedom/bal-og-brenning-av-avfall/

 

Sykkel-VM, Bildøyna og Sotra

I forbindelse med sykkel-VM, vil det være noe begrenset tilkomst med bil til Bildøyna.
Dette gjelder spesielt lørdag 23. og søndag 24. september. Begge dager om formiddagen.

Følg for øvrig med på lenkene nedenfor, der vil dere finne oppdatert og detaljert info om VM-arrangementene.

Bobilparkering på Bildøy:
Under VM, blir det opprettet midlertidig bobilparkering på grusbanen v/Bildøy vgs, for ca 150 bobiler.

http://sykkelivest.no

http://sykkelivest.no/sykkel-vm/trafikkavvikling

Oppmåling av hyttetomt,  gebyrsatsene hos Fjell kommune «Gebyr for utsetting av grensepunkt» fremgår på side 18, punkt 5.4.2. Last ned her: Dokumenter

Det er for tida eit stort engasjement for å få bort all plast som forurensar kysten vår. Tusenvis av tonn med plast ligg på strender, i viker og på svaberg langs heile kysten.  Holdnorgerent

FjellvarInfo fra Fjellvar: Hyttecontainerene er beregna for det ordinære avfallet, som vi kaller husholdningsavfall. Dette går til forbrenning. Alt anna avfall som oppstår ved opprydding, renovering osv eller gjenstander som elektrisk avfall, farlig avfall osv, skal leveres på gjenbruksstasjonen. Mer info kan du lese hos Fjellvar.

Facebook  Hyttelaget er nå også på Facebook, søk etter Bildøy Hyttelag og bli medlem i gruppen 🙂

 

Alle som har hytte på Bildøy har ansvar med å vedlikeholde stien som grenser til sin egen eiendom.

 

Eldre saker finner du i arkivet.

Kontakt hyttelaget på: post@hyttelaget.no                                                                              Hyttelaget org nr 987237252.

Legg igjen en kommentar