Medlemsskap

Ønsker du å bli medlem, kontakt oss på post@hyttelaget.no eller ring til oss i styret.

Årskontingent for 2020, kr 800,-, innbetales til Bildøy Hyttelags konto( Kontakt hyttelaget på post@hyttelaget.no)  konto 3628 53 70781

Det blir sendt ut giro til alle medlemmer på mail. Husk å merke innbetaling med navn og hyttenummer.

Kontingentbeløpet fastsettes på årsmøtet.

Kontingenten dekker bl.a. følgende:

–        Vedlikehold av flytebryggen, med tilhørende fasiliteter

–        Vedlikehold av parkeringsplass, med tilhørende fasiliteter

–        Leie av parkeringsplass

–        Vedlikehold av stien i forbindelse med felles dugnadsarbeid. NB! Hver hytteeier har ansvar for å vedlikehold sti som grenser til sin eiendom.

–        Andre forefallende oppgaver

Legg igjen en kommentar