hyttelaget

 

Bildøy hyttelag består av mer enn 60 hytter. Bildøy er en øy mellom Sotra og Litlesotra som ligger i Øygarden Kommune, vest for Bergen.


Informasjonmøte om sotrasambandet onsdag 22 februar

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/sotrabergen/nyhetsarkiv/sotrasambandet-inviterer-til-open-dag/

På open dag får du møte fagfolka bak det nye Sotrasambandet, både frå Statens Vegvesen og OPS-selskapet Sotra Link.

Når: Onsdag 22. februar
Tid: 12.00 – 19.00
Sted: Skjenet 2, Straume


Bålbrenning og bruk av ild

Vi håper dere alle har hatt en flott sommer så langt, både på Bildøy og andre steder. Det har i alle fall vært kjekt å se så mange hyttefolk på Bildøy i sommer!
 
Vi har fått melding fra flere bekymrede medlemmer om at enkelte hytteeiere har brent bål med rusk og rask i løpet av sommeren. Røyk fra brenningen kan være sjenerende i seg selv, men enda viktigere er det at det fortsatt er tørt og svært stor skogbrannfare i området. Uten veiforbindelse og med dårlig tilgang på vann er hytteeiendommene svært utsatt dersom slik bålbrenning kommer ut av kontroll. Dersom det først går galt kan det få konsekvenser for oss alle.
 
Vi ber derfor innstendig om at alle overholder kommunens generelle forbudet mot bålbrenning i hytteområdet (jf. orientering på forrige årsmøte og kommunens nettsider https://www.oygarden.kommune.no/…/fril…/bal-og-grilling/). Ta gjerne også en prat med dine hyttenaboer og oppmuntre dem til å overholde bålforbudet.
 
Takk for hjelpen, og fortsatt god sommer!
Hilsen oss i hyttestyret

Bruk av parkeringsplassene
I den senere tid har vi opplevd at det har vært fullt på parkeringsplassene (hovedplassen med bom og plassen ved flytebryggen). I den forbindelse ble det på årsmøtet 2021 enighet om følgende retningslinjer for bruk av plassene:

  1. Parker slik at du utnytter parkeringsplassen best mulig – parker tett, men ikke så tett det kan oppstå parkeringsbulker.
  2. Om dere skal parkere flere biler tilknyttet samme hytte: Parker bilene etter hverandre slik at dere likevel bare tar én plass i bredden. I pressperioder bør antall biler pr hytte begrenses.
  3. Ikke lagre båt- og tilhengere på parkeringsplassene. Hengerne opptar plasser permanent og reduserer andre hytteeieres mulighet til å finne parkeringsplass i perioder med mange besøkende hytteeiere. I leiekontrakten med grunneier er det også et punkt som tilsier at tilhengere ikke skal hensettes på parkeringsplassen.

Parking ved begynnelse av sti

Plassen bør være disponibel for avlesing fra bil eller tilhenger. Maks 2,5 timer.


Merkepinner satt opp i utmarken – markerer mulig fremtidig vei.

Vi har vært i kontakt med Lie-gruppen angående disse merkene, de svarer følgende:

I forbindelse med utarbeiding av utkast til områderegulering vil det bli vurdert plassering av hovedgate gjennom utmarken på Nordre Bildøy.  I denne sammenhengen vil det bli utført innmåling av terreng med GPS på ulike punkter hvor trasé kan være aktuelt.  Punktene som blir målt inn med GPS brukes til å måle nøyaktige kotehøyder i landskapet for å teste ut stigningsgrader med mer.  Formålet med utplassering av pinner er å kunne følge de punkter som er målt inn med GPS.  En endelig utforming av gatetrasé vil bli gjort i forbindelse forslag til plankart for områderegulering.

Erik Sveaass har gått opp den merkede løypen og har tegnet et ca kart: Kart mulig fremtidig vei

Kart av mulig vei Nordre BildøyMulig _vei_nordrebildøy

—————————————————–

På Norgeskart er det nå lagt inn nummerering av hyttene. Kart

 

NYE ADRESSENAMN I FJELL KOMMUNE

Nordre Bildøyna blir vår område adresse.

Les mer hos Fjell kommune: https://www.fjell.kommune.no/politikk-innsyn-og-naring/kunngjeringar/andre/nye-adressenamn-i-fjell-kommune/

————————————-

Parkering ved flytebryggen

Vi har fått henvendelse fra flere hytteeiere som har opplevd å ikke få tilkomst til flytebryggen, pga biler som står parkert i lommen ved flytebryggen.

Vi anmoder om at man kun lesser av bilen/tilhenger og deretter flytter bilen, slik at lommen ikke okkuperes mer enn den tiden det tar å tømme bil/tilhenger.

Og minner igjen på at maks liggetid ved flytebryggen er to timer.

————————————-

Bildøy hyttelag – parkering v utkjørsel fra hyttelagets p-plass v/rv555

Parkering på fortau langs RV555:

Sikten blir betydelig redusert, når biler står parkert på fortauet, øst for utkjørsel. Dette gjelder kjøretøy som skal ut fra Sotra VGS og Bildøy hyttelags p-plass.

Vi anmoder om at man finner et annet sted til parkering. Vi må gjøre vårt ytterste for å unngå en ulykke i dette krysset.

——————————————–

Ny søppelkonteiner 

FjellVAR har plassert ut stor container like ved dagens hyttecontainere.  De gamle restavfallscontainerne er blitt fjernet.

Med vesentlig betre kapasitet håper vi at ulempene med fulle containere skal bli betre for hyttefolket. Alle kan beholde sine nøkler inntil videre, selv om denne containeren vil ha ulåste innkastluker, inntil vi ser hvordan

———————————————

Bildøy Hyttelags parkeringsplass

Parkeringsplassen har bom med lås. Bommen skal være låst hele døgnet.  Alle hyttelagets medlemmer skal ha nøkkel til bommen.

Kontaktperson for parkeringsplass og nøkler, er Tor K Walle, tlf. 951 71 850.

————————————————

 

Kontakt hyttelaget på: post@hyttelaget.no                                                                              Hyttelaget org nr 987237252.

Legg igjen en kommentar