hyttelaget

Bildøy hyttelag består av mer enn 60 hytter. Bildøy er en øy mellom Sotra og Litlesotra som ligger i Øygarden Kommune, vest for Bergen.

 

Parking ved begynnelse av sti

Plassen bør være disponibel for avlesing fra bil eller tilhenger. Maks 2,5 timer.


Tilbud til medlemmene på trefelling, kontakt oss på post@hyttelaget.no. Gjelder kun for hyttelagets medlemmer. Husk å ta med hytte nummer på bestilling.

Vi sender e-mail til medlemmene med mer info om tilbudet.
 
Hytteeiere på Nordre Bildøyna som ønsker å melde seg inn i hyttelaget, kan sende henvendelse om dette til post@hyttelaget.no.

Merke pinner satt opp i utmarken – markerer mulig fremtidig vei.

Vi har vært i kontakt med Lie-gruppen angående disse merkene, de svarer følgende:

I forbindelse med utarbeiding av utkast til områderegulering vil det bli vurdert plassering av hovedgate gjennom utmarken på Nordre Bildøy.  I denne sammenhengen vil det bli utført innmåling av terreng med GPS på ulike punkter hvor trasé kan være aktuelt.  Punktene som blir målt inn med GPS brukes til å måle nøyaktige kotehøyder i landskapet for å teste ut stigningsgrader med mer.  Formålet med utplassering av pinner er å kunne følge de punkter som er målt inn med GPS.  En endelig utforming av gatetrasé vil bli gjort i forbindelse forslag til plankart for områderegulering.

Erik Sveaass har gått opp den merkede løypen og har tegnet et ca kart: Kart mulig fremtidig vei

Kart av mulig vei Nordre BildøyMulig _vei_nordrebildøy

—————————————————–

På Norgeskart er det nå lagt inn nummerering av hyttene. Kart

 

NYE ADRESSENAMN I FJELL KOMMUNE

Nordre Bildøyna blir vår område adresse.

Les mer hos Fjell kommune: https://www.fjell.kommune.no/politikk-innsyn-og-naring/kunngjeringar/andre/nye-adressenamn-i-fjell-kommune/

————————————-

Parkering ved flytebryggen

Vi har fått henvendelse fra flere hytteeiere som har opplevd å ikke få tilkomst til flytebryggen, pga biler som står parkert i lommen ved flytebryggen.

Vi anmoder om at man kun lesser av bilen/tilhenger og deretter flytter bilen, slik at lommen ikke okkuperes mer enn den tiden det tar å tømme bil/tilhenger.

Og minner igjen på at maks liggetid ved flytebryggen er to timer.

————————————-

Bildøy hyttelag – parkering v utkjørsel fra hyttelagets p-plass v/rv555

Parkering på fortau langs RV555:

Sikten blir betydelig redusert, når biler står parkert på fortauet, øst for utkjørsel. Dette gjelder kjøretøy som skal ut fra Sotra VGS og Bildøy hyttelags p-plass.

Vi anmoder om at man finner et annet sted til parkering. Vi må gjøre vårt ytterste for å unngå en ulykke i dette krysset.

——————————————–

Ny søppelkonteiner 

FjellVAR har plassert ut stor container like ved dagens hyttecontainere.  De gamle restavfallscontainerne er blitt fjernet.

Med vesentlig betre kapasitet håper vi at ulempene med fulle containere skal bli betre for hyttefolket. Alle kan beholde sine nøkler inntil videre, selv om denne containeren vil ha ulåste innkastluker, inntil vi ser hvordan

———————————————

Bildøy Hyttelags parkeringsplass

Parkeringsplassen har bom med lås. Bommen skal være låst hele døgnet.  Alle hyttelagets medlemmer skal ha nøkkel til bommen.

Kontaktperson for parkeringsplass og nøkler, er Tor K Walle, tlf. 951 71 850.

————————————————

REGLAR FOR OPEN BRENNING I FJELL

Det er klare reglar for open brenning i Fjell. I tettstader og bustadfelt er det totalforbod mot open brenning. På heimesida til Fjell kommune finn du kart som viser kvar det er forbode mot open brenning.

https://www.fjell.kommune.no/plan-bygg-og-eigedom/bal-og-brenning-av-avfall/

Alle som har hytte på Bildøy har ansvar med å vedlikeholde stien som grenser til sin egen eiendom.

Kontakt hyttelaget på: post@hyttelaget.no                                                                              Hyttelaget org nr 987237252.

Legg igjen en kommentar