Flytebrygge

Flytebryggen er ved gamle Bildøy bro.

Fortøyning maks 2 timer.

Nøkkel til dør er den samme som til bommen ved parkeringsplassen.

Flytebryggen

Parkering ved flytebrygge, det er ingen bom ved denne plassen.

Parkering ved flytebryggen