Parkering

Bildøy Hyttelag leier en parkeringsplass til medlemmene. Det er en plass til hver hytteeier.

Retningslinjer for bruk av parkeringsplassen:

  1. Parker slik at du utnytter parkeringsplassen best mulig – parker tett, men ikke så tett det kan oppstå parkeringsbulker.
  2. Om dere skal parkere flere biler tilknyttet samme hytte: Parker bilene etter hverandre slik at dere likevel bare tar én plass i bredden. I pressperioder bør antall biler pr hytte begrenses.
  3. Ikke lagre båt- og tilhengere på parkeringsplassene. Hengerne opptar plasser permanent og reduserer andre hytteeieres mulighet til å finne parkeringsplass i perioder med mange besøkende hytteeiere. I leiekontrakten med grunneier er det også et punkt som tilsier at tilhengere ikke skal hensettes på parkeringsplassen.

Parkeringsplassen er sperret med bom og alle medlemmer får nøkkel. Gjester kan også parkere i en kortere periode. Bommen til parkeringsplassen skal alltid lukkes og låses. Nøkkelen til bommen passer også til låsen på flytebryggen.

Parkeringsplassen finner du her:  https://goo.gl/maps/PXQMpwxbB5H2

Bildøy Hyttelag Parkeringplass